אדם הפטר: מוסיקאי ואמן
אדם הפטר: מוסיקאי ואמן

תחילת השירות הצבאי


אדם לפני גיוס


השלישי באוגוסט 1971 - מקבלים קיטבג ומדים


ימים ראשונים בבקו"ם עם המדים


אדם כמדריך טירונים בבסיס ההדרכה בקדום


שלום לבסיס ההדרכה - לקראת המעבר ללהקת השיריון


שנים רבות אחרי- ביקור בבסיס ההדרכה


שנים רבות אחרי- מגדל המים של הבסיס


אדם הֶפטר 03-9308679 / 052-5381395
adam-h@013.net
©Copyrights 2009 EliArgon.com All rights reserved