אדם הפטר: מוסיקאי ואמן
אדם הפטר: מוסיקאי ואמן

גבי שדה


גבי שדה ואדם הפטר


גבי ואדם עם המקרופונים באמצע הופעה עם תזמורת הלהקה


מופע בסיני- קטע עם גבי, עירית, ואדם עם הגיטרה


אדם הֶפטר 03-9308679 / 052-5381395
adam-h@013.net
©Copyrights 2009 EliArgon.com All rights reserved