אדם הפטר: מוסיקאי ואמן
אדם הפטר: מוסיקאי ואמן

אלבום הלהקה


גב העטיפה של תקליט הלהקה בתכנית שיר-יון הרצל


עטיפת תקליט הלהקה בתכניתה שיר-יון הרצל


אדם הֶפטר 03-9308679 / 052-5381395
adam-h@013.net
©Copyrights 2009 EliArgon.com All rights reserved