אדם הפטר: מוסיקאי ואמן
אדם הפטר: מוסיקאי ואמן

בנות הלהקה


בנות הלהקה- מלמטה מימין: קרן וורדה,שולי ועירית, וחני


אדם עם עירית בולקא מימין וחני בודגוב משמאל


אלי ארגון עם עירית מימין וורדה משמאל


אדם הֶפטר 03-9308679 / 052-5381395
adam-h@013.net
©Copyrights 2009 EliArgon.com All rights reserved